Ecrimisil İhbarnameleri

07.05.2024 13:49

S.S. GÜLÜM KIYI YAPI KOOPERATİFİ’nin Değerli Üyeleri,

Kooperatifimize iki adet ecrimisil ihbarnamesi ulaşmıştır.

  • Milas Kaymakamlığı / Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, E-32876325-400-9119772 sayılı “Ecrimisil İhbarnamesi” tebliğ edilmiştir. Söz konusu ihbarname ile kooperatifimize 2018-2022 yılları arasında hazineye ait alanların işgali sebebiyle 1.314.787,82 TL (birmilyonüçyüzondörtbinyediyüzseksenyediTürkLirasıseksenikikuruş) ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir. İhbarnamede belirtildiği üzere tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde peşin şekilde ve ihbarnameye itiraz etmeksizin yapılacak olan ödemelerde toplam %35 indirim uygulanacak olup itiraz edilmeksizin peşin ödeme yapılması durumundaki tutar 854.612,083 TL dir (sekizyüzellidörtbinaltıyüzonikiTürkLirasıseksenüçkuruş).
  • Bunun dışında, Milas Belediye Başkanlığı’nın 14.03.2024 tarih 144035 evrak nolu encümen kararı ile 2020-2021-2022-2023-2024 yılları için kooperatifimize 119.760,43 TL (yüzondokuzbinyediyüzaltmışTürkLirasıkırküçkuruş) ecrimisil ihbarnamesi düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu bedelin itiraz edilmeksizin ve peşin şekilde 60 gün içerisinde ödenmesi halinde %35 indirim uygulanacak olup %35 indirimli tutar 77.844,27 TL’dir. İhbarnamenin tebliğ tarihi 03.04.2024 tür.
  • %35 peşin ödeme indirimi halinde ödenmesi gereken toplam ecrimisil tutarı 932.456,353 TL’dir (dokuzyüzotuzikibindörtyüzellialtıTürkLirasıüçyüzelliüçkuruş)

Yönetim olarak avukatımız ile birlikte Milli Emlak Müdürlüğü ve Milas Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmede, tahakkuk ettirilen ecrimisil tutarlarının hukuka uygun olduğu ve itirazın bir netice vermeyeceği bilgisi edinilmiştir.

İlk sıradaki ihbarname için Milli Emlak Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmede tahakkuka esas alınan yüzölçümün 800 metrekaresinin deniz yüzey alanı işgalinden kaynaklandığı, bunun da sebebinin deniz içerisine çekilen tel çit olduğu ve ecrimisil tutarının 1.100.000 liralık kısmının deniz yüzey alanı işgaliye bedeli olarak tahakkuk ettirildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. Bu nedenle, acilen aşağıdaki fotoğraflarda görülen deniz içerisindeki tel çitin kaldırılmasına, çitin kaldırılarak işgale son verildiğinin tarafımızca fotoğraflanarak bir dilekçe ekinde Milli Emlak Müdürlüğüne sunulmasına karar verilmiştir. Bu şekilde deniz yüzey alanı için ecrimisil ödeme durumuna son vermiş olacağız ancak, Milli Emlak Müdürlüğü’nün ihbarnamesi 2018-2022 yılları arasını kapsadığından 2022 yılı ile çitin kaldırıldığı güne kadar geçen süre için yine deniz yüzey alanı işgaliye bedelini de içerir şekilde yüksek bir işgaliye bedeli daha önümüzdeki dönemde tarafımıza tebliğ edilecektir.

Haksız itiraz etme durumunda, itiraz edilmeksizin ödeme indirimi olan %20 ve peşin ödeme indirimi olan %15 yani toplamda % 35 indirim hakkımızı yitireceğimiz de dikkate alındığında peşin ve itirazsız ödemenin tüm üyelerimizin yararına olacağı açıktır.Sosyal Medya